Brandskydd

Från ArkiWiki
(Omdirigerad från Viktiga temperaturer)
Hoppa till: navigering, sök

Viktiga temperaturer

 • Ca 1000°C - Temperaturen vid de olika brandtest som ligger till grund till brandklassningarna nedan
 • 500-700°C - Normal temperatur vid en husbrand
 • 230°C - Papper fattar eld
 • 180°C - Papper börjar förstöras
 • 80°C - CD-skivor, DVD-skivor, hårddiskar, minneskort, USB-minnen, datorer och elektronik börjar förstöras
 • 60°C - Disketter, magnetband, negativ och videokassetter börjar förstöras

Brandförlopp

Film som visar ett normalt brandförlopp i en lägenhet
Arkivexpertens egna brandtest av några skåptyper

Brandförloppet vid en inomhusbrand kan delas in i några olika faser:

 1. Antändning - Kan orsakas av levande ljus, elfel, sängrökning eller anlagd brand
 2. Tidiga brandförloppet - Den initiala brandspridningen
 3. Övertändning - allt brännbart i rummet brinner eller avger sig brandgaser. Efter endast 3 minuter är rummet övertänt!
 4. Fullt utvecklad rumsbrand - här är det tillgången på syre som styr effektutvecklingen. Normal maxtemperatur i rummet vid en villabrand: 500-700°C
 5. Avsvalningsfas - när allt brännbart i rummet har förbrukats sjunker långsamt temperaturen i rummet.

Se denna film som visar ett normalt brandförlopp i en lägenhet

Läs MSB:s skrift Inomhusbrand för en djupare förståelse av brandförlopp

Släckningsarbetet

Brandförsvaret är normalt på plats inom 10 minuter efter larm i en tätort.

Avsvalning av branden är omedelbar vid kylning med vattendimma.

Så här går ett Brandtest till

ISO 834-1 Brandkurva

Gemensamt med alla brandtester är de baseras på hur en brand ser ut i verkligheten.

 1. Först placerar man temperatursensorer invändigt skåpet på strategiska platser.
  1. Några sensorer högt upp i skåpet som mäter lufttemperaturen
  2. Några sensorer i skåpets väggar och tak som mäter yt-temperaturen
 2. Sedan placerar man skåpet i en brännugn som håller en initial temperatur kring 21°C
 3. Därefter värms ugnen upp på ett kontrollerat vis så att ökningen följer temperaturkurvan ISO 834-1. Se figur till höger. Temperaturkurvan i ISO 834-1 motsvarar den temperaturutveckling som sker vid en normalbrand i en träbyggnad och används för att efterlikna verkligheten så mycket som det är möjligt.
 • Ett testresultat anses vara godkänt om:
  • Temperaturen vid någon av de inre sensorerna under angiven tid ej överstigit gränsvärdet för det media som är avsett att förvaras i skåpet

Exempel på brandklass

 • Brandklass - "NT Fire 017 - 60 Paper"
 • Media som ska förvaras i skåpet - Papper
 • Gränsvärde för när papper börjar förstöras - 171°C
 • Initial temperatur i skåpet - 21°C
 • Max godkänd temperaturökning innan papper förstörs - 150 K
 • Den tid det minst har gått innan temperaturökningen har överstigit 150 K - 60 minuter


Det innebär att det under testet inte blivit varmare än 170 °C inuti skåpet efter 60 minuters test.

Brandklasser

Det finns ett flertal olika brandklasser. Beroende på vilket test ett skåp genomgått, samt vilken testnorm testet utgår ifrån, erhåller ett skåp sin särskilda brandklass.

Skydd för papper

 • NT Fire 017 60 Paper, 90 Paper eller 120 Paper - Nordisk testnorm
 • UL 72 Class 350 1/2Hr, 1Hr eller 2Hr - Nordamerikansk testnorm
 • EN 1047-1 S 60P, S 120P - Europeisk testnorm
 • EN 15659 LFS 30P, LFS 60P - Europeisk testnorm
 • KSG 4500 - Koreansk testnorm
 • JIS - Japansk testnorm

Skydd för datamedia

Skydd för CD-skivor DVD-skivor, hårddiskar, minneskort, USB-minnen, elektronik

 • NT Fire 017 60 Data, 90 Data eller 120 Data - Nordisk testnorm
 • UL 72 Class 125 1/2Hr, 1Hr eller 2Hr - Nordamerikansk testnorm
 • EN 1047-1 S 60D, S 90D eller S 120D - Europeisk testnorm

Skydd för Disketter, magnetband, backupband, ljudband, videoband, fotonegativ, film

 • NT Fire 017 60 Diskette, 90 Diskette eller 120 Diskette - Nordisk testnorm
 • UL 72 Class 125 1/2Hr, 1Hr eller 2Hr - Nordamerikansk testnorm
 • EN 1047-1 S 60DIS, S 90DIS eller S 120DIS - Europeisk testnorm