Stöldskydd

Från ArkiWiki
Hoppa till: navigering, sök

Skalskydd

Med skalskydd menas skydd för objekt utfört så att inträngande i det skyddade objektet genom dess omslutningsytor utlöser larm.

T.ex. inhägnat område, galler för fönstren, rörelselarm.

Man brukar säga att med tillräckligt mycket tid kan tjuven ta sig in i allt, hur kraftig konstruktionen än är.
Det handlar alltså om att begränsa tiden så mycket det går.

Men med några enkla åtgärder kan du göra det svårare för tjuven att komma åt dina värdesaker.

  • Bulta fast skåpet i underlaget

Det är annars mycket vanligt att tjuven tar med sig skåpet ut ur lokalen för att öppna det i lugn och ro på en avskild plats.

  • Placera skåpet i ett hörn.

Då blir det betydligt svårare att använda hävstångsprincipen med brytverktyg som spett, kofot och likande

Stöldskyddsklasser

Rekommenderade beloppsgränser i Värdeskåp

Enligt Sveriges försäkringsbolags branschorganisation, Svensk Försäkrings, tekniska rekommendation FTR 1028 får man förvara följande belopp i kontanter i de olika skyddsnivåerna enligt den senaste värdeskåpsstandarden EN 1143-1.

Skyddsnivå Maximalt tillåtna belopp i skåpet
Grade 0 50 000 kr
Grade I 80 000 kr
Grade II 140 000 kr
Grade III 210 000 kr
Grade IV 350 000 kr
Grade V 550 000 kr
Grade VI 830 000 kr
Grade VII 1 650 000 kr

OBS! Beloppen gäller rena kontanter i en olarmad lokal.

Om lokalen är larmad och har ett starkt skalskydd kan ditt försäkringsbolag godkänna högre belopp.

För tex. diamanter, smycken och dyrbara klockor räknas värdet om av försäkringsbolaget.

Beroende på hur lätt realiserbart innehållet är i skåpet, d.v.s hur lätt det är att sälja på gatan, värderas värdesakerna motsvarande ett visst penningbelopp.

Rekommenderad beloppsgräns i Säkerhetsskåp

För säkerhetsskåp enligt SS 3492 gäller oftast ett prisbasbelopp som beloppsgräns. År 2012 ligger prisbasbeloppet på 44 000 kr.
Ofta gäller det dubbla värdet i larmad lokal.

För att få veta exakt vad som gäller i ditt fall, kontakta ditt försäkringsbolag.

Innehållsförsäkring

För vissa skåp kan du teckna en separat innehållsförsäkring som täcker en eventuell förlust av kontanter som är inlåsta i skåpet.

Ofta ställs dessa krav för att försäkringen ska gälla:

  • Skåpet ska vara fastbultat i golvet
  • Lokalen måste vara larmad