Högsäkerhetslås med nyckellåsning

Från ArkiWiki
Hoppa till: navigering, sök
Högsäkerhetslås

Högsäkerhetslås är säkerhetsklassade lås, avsedda att monteras på säkerhetsskåp, värdeskåp och valvsdörrar.

Högsäkerhetsnycklar i olika längder. Med och utan löstagbart ax.

Nycklar med dubbla ax

Nycklarna till högsäkerhetslås har som regel dubbla ax och är långa.

Nycklar till lås som sitter i skåp med extra tjocka väggar har ofta skaft med löstagbara ax för lättare kunna bära med sig nyckeln.

Kopieringsskyddade nycklar

Nycklarna till högsäkerhetslås är kopieringsskyddade.
Det innebär att man inte kan tillverka extranycklar i efterhand om fler behöver ha access till skåpet.

Omställningsbart

Vid ev. förlust av nyckel så måste man köpa helt nya nycklar och ställa om låset till de nya nycklarna.

Olika modeller av lås ställs om på olika sätt.

Lås med omställningsknapp

 1. Öppna skåpet med den gamla nyckeln
 2. Med dörren öppen, vrid handtaget till stängt läge så att låskolvarna är helt ute
 3. Vrid nyckeln motsols 180° så att låskolvarna låses i ytterläge.
 4. Lokalisera hålet i täckplåten på dörrens insida, i höjd med nyckellåset
 5. Tryck in knappen på låsets baksida med en penna eller en smal mejsel och håll den intryckt.
 6. Vrid nyckeln medurs 180° tills det tar stopp, släpp knappen och ta ur nyckeln.
 7. Sätt in den nya nyckeln och vrid den motsols 180° till låst läge. Låset är nu inställt efter den nya nyckeln.
 8. Testa alltid den nya nyckeln några gånger med öppen dörr.

Lås med omställningsnyckel

 1. Öppna skåpet med den gamla nyckeln
 2. Med dörren öppen, vrid handtaget till stängt läge så att låskolvarna är helt ute
 3. Ta ut den gamla nyckeln ur låset
 4. Sätt i omställningsnyckel och vrid moturs till stopp. Vrid därefter tillbaka omställningsnyckeln och ta ut den.
 5. Sätt i den gamla nyckeln, vrid medurs till stopp och ta ut den.
 6. Sätt i den nya nyckeln och vrid moturs till stopp
 7. Kontrollera att öppna och stänga låset tre gånger